1e Fase

De eerste fase wordt gekenmerkt door de symbiose van moeder en kind. Dit is het stadium vóór de bevalling, wanneer het kind nog in de baarmoeder verblijft. Wanneer dit een 'goede' baarmoeder is vormen moeder en kind een symbiotische eenheid. Er is in alles voorzien, er is geen enkele behoefte of wens. Dit geeft een paradijselijk gevoel. Het kind ervaart een kosmische eenheid die gepaard gaat met zeer sterke positieve gevoelens die overeenkomen met transpersoonlijke ervaringen. Er bestaat geen tijd en ruimte waardoor het kind zichzelf ervaart als puur zijn. Toch kan er ook sprake zijn van een 'slechte' baarmoeder door bijvoorbeeld een drugs of alcoholprobleem, infecties of vergiftigingen, een ernstige ziekte of chronische stress van de moeder. Maar ook een dreigende miskraam of poging tot abortus kunnen daar aan meewerken. Dergelijke gevallen kunnen niet alleen lichamelijke schade veroorzaken, maar ook van grote invloed zijn op iemands stabiliteit.