Abstracte ervaringen

De verschillende ervaringen die opgeroepen worden tijdens een holotropic sessie kunnen worden ingedeeld in vier groepen.
1 Abstracte ervaringen.
2 Biografische ervaringen.
3 Perinatale ervaringen.
4 Transpersoonlijke ervaringen.
Deze indeling geldt niet alleen voor de inhoud van de ervaringen, maar ook voor de volgorde van de inhoud tijdens sessies. Abstracte ervaringen tijdens een holotropic sessie maken deel uit van het meest oppervlakkige niveau. Ze vinden over het algemeen plaats in het dagelijkse bewustzijn en geven nog niets prijs over iemands onbewuste. In dit stadia ontdekt men meestal nog geen onbekende krachten die werkzaam zijn in het gebied van het onbewuste. Veel van deze ervaringen worden veelal opgebouwd middels functionele eigenschappen van de zintuiglijke organen (zien, horen en voelen) Dergelijke ervaringen komen vaak voor in de beginstadia van een sessie. Naarmate de sessie echter vordert worden deze gewoonlijk snel vervangen door onbewust materiaal uit perioden van de verschillende levensfasen. Deze onbewuste krachten oefenen in grote mate invloed uit op de psyche
.