Blauwdruk 01

Veel geboorte ervaringen zijn bepalend voor fundamentele opvattingen in ons latere leven. Ik noem dit geboorte blauwdrukken. Het komt hier op neer dat we onze geboorte ervaringen nog altijd kopieren op ons hedendaagse leven. Ik geef een drietal voorbeelden die wat mij betreft wezenlijk zijn voor de mens om zichzelf beter te begrijpen. Vanwege onze benarde positie in het geboortekanaal kunnen we emotioneel niet reageren op de buitengewoon onaangename gevoelens die tijdens de uitdrijvingsfase opgeroepen worden. Hierdoor wordt dit proces niet volledig doorleeft en verwerkt. Je zou dus kunnen zeggen dat we wél lichamelijk geboren zijn , maar emotioneel nog niet. Ons emotionele deel is hierdoor nooit helemaal tot ontwikkeling gekomen. Dit blijkt vooral uit dat onaangename gevoelens nog altijd niet wáár mogen zijn