Blauwdruk 03

Wanneer onbewuste pijnlijke geboorte-herinneringen in ons werkzaam zijn proberen we daar voortdurend aan te ontsnappen door te fantaseren over de toekomst.We zijn nog altijd bang voor het huidige moment.. Hierdoor leven we praktisch nooit in het hier-en-nu.. Omdat we van mening zijn dat het hier-en-nu nog altijd onaangenaam is. Daarom denken we onbewust dat het veiliger en prettiger is om te vertoeven in de toekomst. Het is gemakkelijk om hierin het verband te zien met het onafgemaakte beeld van de geboorte. Want de enige uitweg om uit de op dat moment ondragelijke situatie te komen was vooruit , met een blik op de toekomst Als die herinnering van toen in ons werkzaam is, zoeken we nog altijd naar oplossingen in de toekomst .Wanneer we echter de ervaringen rondom onze geboorte hebben verwerkt en geintegreerd bevrijdt ons dat niet alleen van emotionele trauma’s, maar neemt ook het vermogen om in het hier-en-nu te leven toe.