De geschiedenis van de Psychologie

Het begon allemaal met de Freud die de vroege kinderjaren als de meest vormende periode van een mensenleven zag. Hij beschouwde het onbewuste als een soort vuilnisvat van waaruit jeugdtrauma's onophoudelijk opdoemen. Reich, een leerling van Freud kwam met het idee dat traumatische ervaringen zich in het spierstelsel nestelen. Voor Rank, ook een Freud-adept was het geboortetrauma de oorzaak van neurose. Jung en Assagioli richtten hun aandacht op het transpersoonlijk niveau, evenals de Humanistische psychologie waaruit de Transpersoonlijke psychologie is voortgekomen. Al deze denkwijzen waren tot nu toe onvolledig en beperkt. De een blijft aan de oppervlakte van de psyche, de ander ontkent of beperkt zich tot het emotionele aspect, terwijl sommige het spirituele geheel ontkennen of zich daartoe beperken. Tenslotte ontwikkelde Grof een volledig concept van de menselijke psyche waarin zowel de gebeurtenissen rondom de geboorte als oorsprong van later gedrag, als de toegang tot spiritualiteit in kaart werden gebracht