De mandala

Het maken van een mandala is een belangrijk aspect van een holotropic –sessie. Deze wordt gemaakt na afloop van de sessie. In deze mandala-tekening kunnen de ervaringen en gevoelens van de sessie worden uitgedrukt en verwerkt. Men krijgt een op papier voorgetekende cirkel. Degene die de sessie heeft ervaren wordt gevraagd om de cirkel hoe dan ook op creatieve wijze met kleuren in te vullen op een manier die uitdrukt wat er tijdens de sessies heeft plaatsgevonden. Dit kan een abstracte combinatie van kleuren zijn , maar ook een concrete afbeelding. Aan de hand van de mandala en iemands belevingen wordt de sessie dan geevalueerd. Het verwerken en mediteren op deze mandala is een schitterende manier om onbewuste elementen van de sessie in het bewustzijn te krijgen. Het gebeurt vaak dat men na afloop van de evaluatie of zelfs nog in de dagen er na, veel meer aspecten op het spoor komt die tot dusverre onbekend waren.