Geboortetypen overzicht

Er zijn nog steeds mensen die geloven dat een kind zijn geboorte niet echt ervaart. Maar een kind is geen figurant bij zijn geboorte, het is samen met de moeder één van de hoofdrolspelers. Voor het kind is zijn geboorte een ervaring die een onuitwisbare stempel zet op zijn persoonlijkheid. De manier van geboren worden bepaalt in hoge mate wat voor mens het zal worden en hoe het tegen zijn omgeving zal aankijken. Of het nu vijf -of-vijf en tachtig jaar oud is, een deel van het eigen ik zal de wereld altijd blijven zien door de ogen van een pasgeborene. Wat dat in psychologisch opzicht kan betekenen kun je zien in onderstaans overzicht.De gegevens van dit overzicht zijn ontleend en bewerkt van het boek Birth & Relationships van Sondra Ray & Bob Mandel, waarin zij allerlei geboortepatronen vanuit hun praktijk als Rebirther hebben onderzocht.U moet zich echter realiseren dat niet alleen de geboorte bepalend is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar ook de eerste levensjaren daarna. Ondanks het risico een algemene conclusie te trekken, kunnen veel mensen wanneer ze het verloop van hun geboorte kennen duidelijk bepaalde geboortepatronen herkennen.


'normale' geboorte.

Wanneer je aan je moeder vraagt hoe jouw geboorte was, krijg je bijna altijd te horen dat het normaal was. Maar vaak waren er wel degelijk complicaties,. veel moeders noemen een geboorte 'normaal' om daarmee hun schuldgevoelens verborgen te houden. Maar soms kunnen ze zich ook niets meer herinneren omdat ze letterlijk en figuurlijk verdoofd waren. Vaststaat dat velen zogenaamde normale geboorten meestal complexer zijn dan we denken.De impact van een zogenaamde 'normale' geboorte zal uiteindelijk afhangen van wat je normaal noemt. Als jij verdoving normaal vindt, dan zullen nicotine, alcohol, drugs en andere verslavende middelen voor jou normaal zijn. Wanneer je geboorte werkelijk vlot en gemakkelijk was, dan zal je opgroeien als iemand die vlot en gemakkelijk door het leven gaat. Je voelt je nog altijd dicht bij je moeder, maar ook bij andere mensen.Je voelt je over het algemeen geliefd en gewenst, maar je bent er niet afhankelijk van. Want je kunt het ook goed met jezelf vinden, voor jezelf zorgen, zodat je minder problemen en strijd kent in relaties.Aan de andere kant kan het ook zijn dat je het gevoel hebt dat je 'een van de velen' bent, en dat je liever niet boven het gemiddelde uit wil komen. Dat je bang bent om 'anders' te zijn, om op te vallen, zodat je je lekker voelt bij de algemene trend.


Niet gepland, niet gewild kind

In dit geval bestaat de mogelijkheid dat je de neiging hebt om vaak 'brokken' te maken als je een 'ongelukje' was. Niet gemakkelijk plannen kunt maken als je niet gepland was. Vaak problemen hebt met belastingen, relaties, etc. Moeite hebt met allerlei voorgeschreven wetten en regeltjes. Vaak stiekum doet als je een onwettig kind was. Er nooit er op ingaat als iemand contact met jou wil. Jezelf overbodig probeert te maken zodat je niet afgekeurd kan worden. Je gewoonlijk onbewust af laat wijzen in relaties.


Verkeerde sexe

Als je niet tot de sexe behoort die jouw ouders wilden, dan kan het zijn dat je problemen hebt met je man/vrouw zijn, je hebt moeite om echt voor je man/vrouw te gaan staan. Je vaak niet geaccepteerd voelt. Je niet voldaan voelt over het leven. Je niet op je gemak voelt in relaties. Niet weet wat je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt in een relatie. Je over het algemeen niet thuis voelt op deze wereld. Vaak rivaliteit, haat en boosheid voelt in relaties. Je pubertijd vaak een moeilijke periode was. Als je alleen bent,je soms gelukkiger voelt dan in gezelschap. Bang bent om teleurgesteld te worden.


Een tegengehouden geboorte

Je voelt je niet veilig in je lichaam. Soms heb je de gedachte: 'om te voorkomen dat anderen mij tegenhouden, moet ik nu weggaan'. Vaak heb je het gevoel dat je partner je 'tegenhoudt' in een relatie. Je voelt jezelf dikwijls hulpeloos. Je hebt vaak de drang om je tegen alles en nog wat te verzetten, maar je kunt het niet. Je stelt dingen net zolang uit totdat ze je gaan beperken of dat het onaangenaam voor je wordt. Soms heb je het gevoel dat je niet kunt krijgen wat je wilt op het moment dat je het wilt.


Poging tot abortus

Soms heb je angst voor het leven. Vaak komen er gedachten op, wat de zin is van het leven. Je voelt jezelf niet geliefd of gewenst in relaties. Vaak heb je het idee dat mensen je iets aan willen doen. Je vertrouwt meestal niemand. Je hebt soms het gevoel: 'ik zou hier niet moeten zijn'. Vaak heb je het gevoel dat het leven lijden is en pijn doet


Te vroeg geboren/conveuse

Je voelt je vaak 'onder de maat' en onbelangrijk. Je hebt perioden dat je extreem kwetsbaar bent. Je voelt altijd een grote afstand tussen jou en de ander. Je voelt je als een indringer, 'als een dief in de nacht'. Je bent bang voor liefdevolle aanrakingen en strelingen. Je verwacht meer warmte van materiele dingen dan van mensen. Je hebt angst om negatief beoordeeld of veroordeeld te worden. Je kunt je erg onvolwassen voelen in relaties Je voelt je vaak alleen en afgescheiden van de ander.


Een langdurige geboorte

Was jouw geboorte van langen duur dan kun je je over het algemeen als volgt voelen. Je hebt overal meer tijd voor nodig, je bent een laatbloeier. Je ervaart het leven als een strijd. Je laat iedereen op je wachten. Je bent vaak sloom en gefrusteerd. Je kunt mensen gemakkelijk beledigen, kwetsen en afwijzen. Men kan niet altijd op je rekenen, je bent niet betrouwbaar. Je spant je niet graag in, je bent lui van aard. Je reageert traag op situaties.


Keizersnede

Je hebt moeite om dingen af te maken. Je hebt de pest aan mensen die je manipuleren. Je hebt een groot verlangen naar aanraking en intimiteit. Men verwijt je vaak vaag en onduidelijk te zijn. Je hebt de neiging te denken dat je het altijd verkeerd doet. Je gedraagt je vaak als een keizer, alles moet bij je gebracht worden. Je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen. Je raakt snel verward en chaotisch. Je hebt vaak het gevoel dat je het zelf niet kunt, de keizer laat alles doen. Je hebt de gewoonte vriendschappen en relaties vroegtijdig af te breken. Je kunt mensen voortdurend in de rede vallen en ze niet uit laten praten.


Stuitligging

Een geboorte vanuit een stuitligging is een bevalling waarbij het hoofd niet als eerste geboren wordt. Dit soort bevalling is meestal moeilijk en pijnlijk voor de moeder. Een vrouw is nu eenmaal niet gebouwd op zo'n bevalling . Haar lichaam is geschapen voor een bevalling waarbij het hoofd het eerste komt. Ben je vanuit een stuitligging geboren dan ben je vaak bang om anderen pijn te doen. Je vindt het moeilijk om relaties te beeindigen. 'Nee' zeggen tegen iemand is een onmogelijke opgave.


Dwarsligging

Dit betekent dat het kind niet in de riching van het geboortekanaal ligt. Gewoonlijk vraagt dit een keizersnede. Maar soms zal de dokter proberen het kind manueel van buitenaf te keren. Dit is echter uitermate pijnlijk voor moeder en kind en vaak niet succesvol. Belangrijk is natuurlijk de vraag waarom je dwars ging liggen. Misschien was je niet van plan naar buiten te komen of was je 'de richting kwijt'? Je houdt er niet van gecontroleerd of gemanipuleerd te worden. Je trekt vaak verkeerde relaties aan. Het is moeilijk voor je om stil te zitten of te liggen. Je kiest vaak de 'verkeerde richting' in je leven of carriere. Je hebt vaak onverklaarbare lichamelijke pijntjes. Je doorkruist vaak de plannen van anderen door dwars te gaan liggen.


Verdoving bij de geboorte

Je hebt vaak een mistige kijk op het leven. Nicotine, caffeine, alcohol of drugs spelen een grote rol in je leven. Je verliest snel je concentratie en enthousiasme, je 'zakt' vaak weg. Je hebt het idee eerst 'high'te moeten worden om spontaan te kunnen zijn. Je verliest jezelf vaak in fantasieen en dagdromen. Een relatie is voor jou een vorm van 'stoned' zijn. Je moet vaak geeuwen. Je hebt moeite om met beide benen op de grond te blijven. Je vindt het moeilijk om je op een ding tegelijk te richten. Dingen overkomen je in relaties zonder dat je weet waarom. Je hebt last van hoogtevrees of valangst. Een relatie aangaan betekent het einde van je levendigheid.


Kunstmatig opgewekte geboorte

Je ervaart een relatie vaak als een gevangenis. Mensen moeten je eerst 'achter je broek zitten' voordat je actie komt. Je hebt een hekel om naar bed te gaan. Je hebt het idee dat anderen je leven bepalen. Je versiert zelf nooit iemand, maar je laat je versieren. Zo gauw je een relatie begint word je apatisch. Je hebt vaak het gevoel dat je partner het voor jou moet doen. Je denkt al heel gauw in een relatie dat je niet krijgt wat je hebben wil. Je hebt moeite om op gang te komen. Over het algemeen kun je niet met tijd omgaan. Je voelt je vaak hulpeloos, wachtend op iemand die je komt redden.


Een droge geboorte

Een droge geboorte betekent dat het vruchtvlies, dat vruchtwater bevat , breekt. Het vruchtwater loopt dan weg voor de geboorte plaatsvindt. Het kan dan het geboortekanaal niet meer voldoende smeren zodat het kind er gemakkelijk door kan komen. Ondanks het overgebleven smeermiddel verloopt de gang door het geboortekanaal dan niet gladjes. De geboorte wordt meer een strijd omdat er niet voldoende smering van vruchtwater is. Als je met een droge geboorte ter wereld gekomen bent betekent dat over het algemeen, dat je hele leven in het teken staat van overleven. Dat je relaties vaak een grote worsteling zijn. Dat je het gevoel hebt dat je je door het leven heen moet slaan. Dat je denkt dat onaangename situaties alleen jou overkomen. Dat je het idee hebt dat jouw problemen moeizaam zijn op te lossen.


Geboren worden met de verlostang

Je schept zelf moeilijk situaties en je verwacht dat anderen je daar weer uit halen. Je bent vaak bang voor aanraking. Je vindt jezelf niet goed genoeg, niets waard of dat er iets verkeerd aan je is. Er is een splitsing tussen hoofd en hart, je kunt moeilijk bij je gevoel komen. Je bent bang dat je het niet alleen kunt. Wat je ook doet,het is nooit genoeg. Je bent bang voor ongenoegens en pijn. Je hebt het idee dat plezier altijd tot pijn leidt. Je voelt je happy als je alles onder controle hebt. Je haat diegene die jou probeert te controleren of te manipuleren. Je denkt dat je overal alleen voor staat. Je hebt het gevoel dat je nooit je eigen dingen kan doen in relaties.


Geboren worden met de vacuumpomp

Van de circa 200.000 baby's die jaarlijks in Nederland geboren worden, komt circa de helft in een ziekenhuis ter wereld. Ruim 3% wordt met de tang gehaald, 12% via een keizersnede en bijna 15% maakt kennis met de vacuumpomp. Deze vacuumpomp lijkt voorlopig de vriendelijkste oplossing voor moeder en kind. Het principe is simpel: zet een halve bol op de schedel van het kind en creeer daaronder een onderdruk. Dan ontstaat een baringsgezwel van het kind in de cup en vervolgens kan de baby uit het geboortekanaal worden getrokken. Dat gebeurt meestal met een stalen ketting waaraan halverwege een handvat is bevestigd. De gynaecoloog zet zich schrap, wacht op een volgende wee en trekt. De trekkracht is instelbaar, zodat de cup losschiet als de arts teveel kracht zet. Voor het beklemde kind is de ingreep niet plezierig. Het levert een flink gezwel op, en soms een bloeding onder de huid. 'Het lijkt erger dan het is', zegt dr. Bleker van AMC in Amsterdam, dat trekt altijd na een paar dagen weer vanzelf weg. Vooral als de cup van het babyhoofdje losschiet, stelt dr.Bleker, willen 'leken omstanders' wel eens heftig protesteren. Hoe dan ook de pomp is een enorme verbetering, vandaar dat de vacuumpomp steeds meer terrein wint op de klassieke verlostang.
(commentaar overbodig)

Geboren met de navelstreng om de hals

Je kunt in het algemeen goed omgaan met crisis-situaties. Elke vorm van omstrengeling kan paniek zaaien. Je hebt vaak het gevoel dat je gewurgd wordt in relaties. Je voelt je vaak afgesneden van je emoties. Je bent overgevoelig voor verstikking-gevoelens. Je hebt de neiging om levensgevaarlijke situaties te scheppen. Zodra je gelukkig bent, krijg je het gevoel dat het verkeerd zal aflopen.


Tweelingen

De eerstgeborene is vaak de leider. De laatstgeborene is vaak de volgeling. Je denkt altijd de 'tweede viool' te moeten spelen in relaties. Je verwacht dat je partner jouw levensweg uitstippelt. Je vindt het onnatuurlijk om eerst aan jezelf te denken. Met sex wil je er zeker van zijn dat je partner eerst klaarkomt. Je voelt je vaak extreem afhankelijk. Je bent vaak heel intuitief. Je wilt graag je eigen ruimte hebben en behouden. Je voelt vaak een extreme drang tot competitie en rivaliteit. Je bent bang om dicht bij iemand te zijn maar tegelijkertijd verlang je er ook naar. Je hebt moeite om je eigen identiteit te vinden en te behouden. De eerstgeborene voelt zich vaak schuldig tegenover de laatstgeborene. De laatstgeborene voelt zich vaak verraden, boos en in de steek gelaten


Neem hier ook een kijkje op de Prenatale psychologie site