Gericht lichaamswerk

Een wezenlijk onderdeel van Holotropic Ademwerk is Gericht-lichaamswerk. Dit wordt zo genoemd omdat het gericht is om de specifiek aanwezige fysieke ongemakken die door het intensieve ademen worden opgeroepen op te heffen. Er wordt dus niet gewerkt vanuit een bepaalde methodiek dat voorschrijft wat er gedaan moet worden. Gericht-lichaamswerk wordt alleen toegepast wanneer de weerstand tegen de opkomende ervaring te sterk is. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld nog sterkere grimassen te maken, nog meer de nek te spannen of de vuisten te ballen. De gevoelens die hierdoor ontstaan worden met behulp van de begeleider volledig tot expressie gebracht. De begeleider kan eventueel daarbij ook enige lichaamsdruk uitoefenen. Net zo lang totdat het emotionele of psychosomatische ongemak is verdwenen. en men zich ontspannen en gemakkelijk voelt. Gericht-lichaamswerk zorgt er veelal voor dat de adem-en bewegings-ruimte groter wordt. Het is geen doel op zich, maar een middel om het ademproces te voltooien