Kenmerken 1e fase

Mensen beschrijven bepaalde ervaringen die ze tijdens holotropic-sessies beleven vaak nadrukkelijk als een herbeleven van hun biologische geboorte. Sommigen leggen verbanden met het fysieke geboren worden, anderen geven de voorkeur aan een meer filosofische of spirituele uitleg van hun belevingen. Kenmerken van de 1e fase worden vaak beleefd op het einde van een aantal sessies. Sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld het gevoel dat ze heel klein zijn en een karakteristieke foetale hoofd-romp verhouding hebben. Dergelijke ervaringen kunnen gepaard gaan met een gelukzalige, oceanische bewustzijnstoestand. Meestal ontbreken hierbij concrete biologische elementen. Als deze fase geactiveerd wordt uit zich dat in een gevoel van vrede, rust, harmonie en geluk of andere positieve gevoelens. Soms is er ook sprake van het transcenderen van subject en object, een ervaring van puur zijn of een gevoel van één-zijn-met-de-wereld.