Kenmerken 2e fase

Momenten uit deze fase kunnen in sessies ervaren worden in een gevoel van opgesloten zitten, er nooit meer uit kunnen. Angst en onzekerheid kunnen de overhand krijgen zonder dat daar enige aanwijsbare reden voor is. De enige zekerheid schijnt nu gelegen te zijn in het feit dat het leven beperkt is en dat er ooit een einde aan zal komen. Dit kan psychisch beleefd worden als de zin-en nutteloosheid van het bestaan, een gewaarwording van zomaar zonder enige zin op deze wereld gezet te zijn. Dit kan een basisgevoel of een levenshouding zijn waarvan men zich in het leven van alledag nog niet eerder bewust was. Toch kunnen in het dagelijkse leven tijdens onaangename situaties eveneens herinneringen aan deze fase boven komen. Bijvoorbeeld in situaties waar men niet heelhuids of levend uit denkt te komen. Situaties zoals ernstige verkeers-ongelukken, zware operaties of levensbedreigende ziekten. Maar ook op een subtieler niveau kunnen herinneringen aan deze matrix zich uiten in psychisch lijden zoals eenzaamheid, afwijzing of het in de steek gelaten voelen