Kenmerken 4e fase

Ook deze fase heeft een realistische en een symbolische kant. Wanneer deze fase tijdens een holotropic-sessie werkzaam wordt, kan iemand zijn biologische geboorte op een tastbare manier beleven. In de herinnering kunnen soms hele specifieke details naar boven komen. Op symbolisch niveau komt deze fase overeen met de beleving van dood en hergeboorte. Met de dood wordt ‘de dood van het ego' bedoeld. Iemand ziet in een flits een aantal snel opeenvolgende beelden van momenten uit zijn leven, waarbij men een gevoel krijgt dat zijn leven op alle fronten heeft gefaald, zowel fysiek, emotioneel, als op intellectueel niveau. Nadat iemand op zijn absolute dieptepunt is aangeland kan een ‘hergeboorte' zich aandienen. Dit gaat vaak vergezeld van een overweldigend gevoel van bevrijding en verlossing. Alsof men een grote last van zich af heeft geschud. Deze plotselinge bevrijding en ontspanning zijn soms heel indrukwekkend en gaan vaak gepaard met tranen van blijdschap