Kundalini energie

Kundalini-energie is een oerenergie die vrijwel bij iedereen latent aanwezig is. Spirituele beoefening kan die energie in beweging brengen. Dit kan een geestelijk transformatie proces opgang brengen. Maar kundalini kan zich ook spontaan manifesteren. Dit kan een transpersoonlijke crisis veroorzaken. Als iemand er niet op voorbereid is, niet begrijpt wat er aan de hand is en er ook nergens mee terecht kan, eindigt men vaak in de psychiatrie. En de psychiatrie h(erkend) het verschil niet tussen kundalini-en-psychotische ervaringen. Men beschouwt het gewoon als een psychiatrische stoornis die men met psychofarmaca dient te behandelen. Zodat deze ervaringen zo snel mogelijk eindigen. Dankzij de populariteit van spirituele beoefening komen steeds meer mensen in een transpersoonlijke crisis. Gezien het uiterst smalle grensgebied tussen psychose en kundalini-symptomen, zouden er nogal wat mensen in het psychiatrische circuit kunnen zitten die er eigenlijk niet thuis horen.
Voor meer informatie over Kundalini energie klik hier