Onze geestelijke gezondheid

Onze geestelijke gezondheid staat wat mij betreft op een zeer laag niveau. Het klinkt zelfs ongepast om van geestelijke gezondheid te spreken. Ik probeer dit uit te leggen. Onze afweer-en-afleidings-mechanismen hebben zo'n omvang bereikt dat wij in staat zijn alles er onder te houden wat zich uit het onderbewuste aandient. Mocht er toch nog iets door de mazen van het net glippen dan rennen we zo snel mogelijk naar de zogenaamde geestelijke gezondheidszorg om een doos met pillen aan te schaffen om de pseudogezondheid van onze geest weer te herstellen. Ik vindt dit bepaald geen toonbeeld van geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid betekent volgens mij de confrontatie aangaan met het onderbewuste, ondanks de angst die we hiervoor hebben. We kunnen alleen met het onderbewuste vertrouwd raken als we het leren kennen en de inhoud verwerken. Hierna zullen we het niet langer meer als bedreigend ervaren. Zo worden we niet alleen verlost van deze angst , maar ook van angsten die samenhangen met biografische en perinatale ervaringen.