Perinitale ervaringen

Perinatale ervaringen vinden plaats in de perioden onmiddellijk voor, tijdens en vlak na de geboorte. Steeds als Grof perinatale ervaringen waarnam bij zijn proefpersonen viel het hem op dat deze in vier groepen onderverdeeld voortkwamen. Aan de hand daarvan werkte hij een schema uit waarin hij de fasen rondom de geboorte samenvoegden met de typisch daarbij behorende emoties, gevoelens, lichamelijke kenmerken en symbolische belevenissen. Hij noemde deze vier groepen de perinatale matrix 1 t/m 4. Ze zijn gebaseerd op de vier fasen van de biologische geboorte. 1e matrix : de periode voorafgaand aan de bevalling. 2e matrix: de periode van weeen in de gesloten baarmoeder. 3e matrix: de uitdrijving. 4e matrix: de feitelijke geboorte. Verder op deze site zal ik deze matrixen nader toelichten.