Regulier versus Alternatief

Reguliere-en-alternatieve psychotherapie hebben uitgangspunten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Bij de reguliere psychotherapie gaat men er vanuit dat een probleem begint wanneer de eerste symptomen zich voordoen. En de oplossing van het probleem begint op het moment dat men de symptomen gaat bestrijden.De alternatieve psychotherapie keert het hele proces om. Men gaat er vanuit dat de symptomen niet het begin zijn van een probleem, maar het begin van de oplossing. Mensen worden gevormd door schokkende ervaringen die soms tot dé druppel leiden die de emmer doet overlopen. Het organisme kan deze trauma's niet langer meer vasthouden en probeert zich er spontaan van te ontdoen. Dit lukt alleen als de trauma's bewust verwerkt worden, door er emotioneel uiting aan te geven. Men gaat zelfs een stap verder want ook als er geen symptomen zichtbaar zijn probeert men ze te activeren zodat ze wel zichtbaar worden. Uiteindelijk is wat zichtbaar wordt het spiegelbeeld van wat we altijd al bij ons droegen.