Zelfbeeld

Vaak zijn we er van overtuigd dat we onszelf goed kennen. Maar dat blijkt meestal niet het geval. Want wat we onszelf noemen bedoelen we vaak het beeld wat we van onszelf hebben. Met dit zelfbeeld kennen we onszelf niet als geheel, maar slechts voor een deel. Dit deel is het restant van wat overgebleven is van het geheel. Het is het resultaat van een ontkenningsproces dat stamt uit de periode rondom onze geboorte. We hebben toen delen van onszelf verdrongen, waardoor slechts een deel van ons nog zichtbaar is. Holotropic-Ademwerk maakt het mogelijk weer compleet te worden. Maar omdat we in essentie altijd al compleet zijn, is het onmogelijk om compleet te 'worden'. Dus in plaats van te spreken over compleet 'worden', is het beter om te praten over 'acceptatie' van de delen die er nooit hebben mogen zijn. Want compleet worden komt niet tot stand door jezelf te veranderen of te verbeteren maar juist door jezelf te accepteren zoals je bent. Dit kan een verrassende ervaring zijn. Het kan hetzelfde gevoel geven als 'dikke maatjes' zijn met iemand die je al jaren vaag kent.